Als de olie stroomt wordt er geld verdiend

Als de olie stroomt wordt er geld verdiend

week 29 / jaar 5

Inleiding

In het artikel van deze week nemen we weer eens een keertje een van onze portfolio aandelen onder de loep. Dit keer in de energie sector en MPLX LP wel te verstaan. Enkele weken geleden hebben we u laten weten dat we dit aandeel aangeschaft hebben. We geven u nu iets meer achtergrond waarom.

Energie zekerheid via olie en gas voor de komende decennia

We beginnen maar eerst met de disclaimer. Ja, wij zijn ook voor een beter milieu en ja wij zijn ook voor een beter klimaat. Waar we wars van zijn is dwaasheid. Iedereen heeft goede bedoelingen en we zijn er van overtuigd dat iedereen dit doet vanuit een goede inborst. Alleen het zou helpen als iedereen dit met een beetje realiteitszin benaderd net zoals het onderwerp stikstofcrises nu. Wat is de realiteit dan? Wel, …. het zou u misschien schokkeren maar….. voor de decennia die volgen na 2030 inclusief dit decennium zal olie en gas een belangrijke en misschien wel de belangrijkste rol vervullen.

Waarom:

  • We zijn niet bereid om ons luxe leventje op te geven, dus we blijven vliegen, autorijden en online bestellen. Hiervoor zijn heel veel vervoersbewegingen nodig.
  • Wereldbevolking groeit nog steeds, dus vervoersbewegingen stijgen.
  • Per hoofd van de bevolking zal de welvaart in Azië toenemen, met toenemende welvaart stijgt de ook de consumptie en de vervoersbewegingen.
  • Er zijn geen metalen genoeg om de energietransitie in gang te zetten. Er is dus een belangrijke inhaalslag te doen met gevolg dat er een toename van de mijnbouw moet plaatsvinden. Gevolg, vervoersbewegingen nemen toe.
  • Energie centrales staan nog steeds op gas en kolen te stoken, kernenergie duurt minimaal nog 15 jaar eer we hiervan gaan profiteren in Nederland. In China zullen ze vast sneller gaan, maar de wereld zal eerst meer uraniummijnen en conversie faciliteiten moeten bouwen eer we hiervan gaan profiteren. Al dit bouwen veroorzaakt, jawel, meer vervoersbewegingen

Krijgt u nu een aardig beeld? We hebben dus eerst meer en niet minder olie en gas nodig. Gelooft u a.u.b. de verhalen van politici en milieu clubjes niet als men zegt dat we van olie en gas af kunnen en af gaan. Deze transitie kost minimaal 50 jaar en dan nog zitten we waarschijnlijk nog aan olie en gas vast. Pas na 2050 gaat het verbruik naar beneden is becijferd, niet eerder, tot die tijd stijgt de vraag nog naar deze producten. Kijkt u maar eens om u heen, werkelijk alles om u heen is van olie gemaakt of is gemaakt door olie en gas te verbranden. U mag ons uitdagen en een product uitzoeken en mailen waarbij geen olie aan de pas komt, wij zijn benieuwd.

Natuurlijk kunnen we de transitie versnellen, en daar zijn wij ook voor, maar we willen ook niet alleen een droge boterham eten. Dus er moet veel meer nagedacht worden over de transitie. En niet alleen hier, ook in de Verenigde Staten. China is de enige die het enigszins begrijpt doordat, het als een idioot grondstoffen opkoopt, en desnoods in opslag laat.

Dat brengt ons op de hypocrisie van veel politici, zo ook van President Biden wanneer hij laatst een order tekende met de titel “Protecting Public Health and the Environment and Restoring Science to Tackle the Climate Crisis”. Dit hield ook in dat de lieve man tegen pijpleiding uitbreiding is in zijn land. Dit terwijl hij aan Saoedi-Arabië vraagt om meer olie op te pompen aangezien de Verenigde Staten een tekort krijgt. Dhr. Biden is dus voor de gezondheid van de mensen. Tenminste hij zegt het, hij doet echter wat anders. Wat hij doet, is blokkeren van goedkope olie en zo energie-efficiënt mogelijk vervoeren van olie en gas via een pijpleiding tegenhouden, en vervoer per olietankers, dat duizenden liters brandstof verbrand, van een ver land toestaan. Kunt u het nog volgen? Tackle je hiermee een gezondheidsprobleem en ga je hiermee de klimaatcrises te lijf? Nee dus, je maakt hem erger. Maar ja het is hip om goed te praten, maar niet goed te doen.

Het trieste is dat dit soort besluiten de energiezekerheid in gevaar brengt en dit heeft een prijsopdrijvend effect. Als het immers duurder wordt om olie te vervoeren zal olie duurder worden aangezien het in de verkoopprijs verwerkt wordt. Als men olie en gas investeringen terugschroeft omdat de regeringen dit vies vinden betekent dit dat er minder uit de grond komt op den duur. Bij gelijkblijvende of zwak stijgende vraag zorgt dit ervoor dat olie en gas duurder worden. En als olie duurder wordt, wordt alles duurder, zoals we u al uitgelegd hebben en nu ook aan den lijve ondervinden. Begint u nu te zien dat het niet verstandig is om olie en gas te demoniseren. We moeten het juist omarmen en de goedkoopste olie de grond uithalen om vervolgens de mijnbouw aan te jagen en daarna kerncentrales, zonnecellen en windmolens te bouwen om de transitie in te zetten. En niet het paard achter de wagen spannen. Zo krijg je de kar niet vooruit kunnen we u vertellen.

Dat brengt ons op de keuze van een pijpleiding en opslag bedrijf in de Verenigde Staten, dit bedrijf is MPLX LP. Uiteindelijk zal men erachter komen dat een pijpleiding efficiënter en schoner is dan olie vervoer over het spoor of over water. Bovendien zijn de kosten zo’n 3 maal lager. Maar MPLX LP hoeft hier niet op te wachten. In de Verenigde Staten ligt al een zeer uitgebreid stelsel van pijpleidingen waar MPLX een groot aandeel heeft. Waarom dan mopperen dat er meer moeten komen zult u zich misschien afvragen? Wel er ontbreken een aantal belangrijke verbindingen zoals de Keystone pijpleiding bv. Maar ook zonder deze essentiële delen maakt MPLX LP mooie winsten en belangrijker, het betaald ons een mooi dividend van rond de 10%. En onze verwachting is dat de drukte op de pijpleidingen alleen maar stijgt, waardoor de huur van zo’n pijpleiding alleen maar stijgt. Huur is niet het goede woord, maar misschien is het zo het beste te begrijpen. En wie neemt deze huur in ontvangst, jawel MPLX LP. Ze doen dit niet alleen natuurlijk, er zijn er een groot aantal meer, maar MPLX is wel een van de grootste.

Laten we eerst eens even kijken hoe MPLX er financieel bijstaat. Het bedrijf heeft een schuld van $ 20 miljard en een market cap van $ 29-30 miljard. Op zich is dit niet over de top, maar kan wel een zorg worden, echter aan de andere kant niet abnormaal in een deze sector. Om deze zorg weg te nemen moeten we kijken naar de SCHULD/EBITDA ratio. Deze staat op 3,7. Dit betekent dat het bedrijf 3,7 jaar nodig heeft om de schulden terug te betalen. Is vrij hoog maar de concurrenten hebben een ratio van 4,4 dus met MPLX LP zitten we aan de veilige kant. Ook kan deze zorg gedeeltelijk weggehaald doordat de P/E ratio op 9,5 staat. Dit betekent dat het bedrijf niet abnormaal gewaardeerd wordt. Ook heeft het een free cash flow van $ 4,3 miljard. Onze conclusie is dat het bedrijf er goed voorstaat, een stabiele stroom van winst zal boeken die gedeeltelijk vloeit naar het uitbetalen van een dividend van bijna 10% op jaarbasis. En het mooie is, het dividend wordt regelmatig verhoogd.

Voor het ontstaan van MPLX LP moeten we helemaal terug naar John D. Rockefeller’s Standard Oil. Dit bedrijf moest gesplitst worden van de rechtbank in 1911. Het splitste op in 34 verschillende bedrijven. De bekendste kent u nu als Exxon. Een ander bedrijf van de 34 was een pijpleiding bedrijf dat Ohio Oil genaamd was. In 1962 werd de naam veranderd in Marathon Oil. Dit bedrijf splitste in 2008, na de financiële crisis op in 2 segmenten, upstream (exploratie van olie en gas) en downstream (raffinage van olie en gas plus de verkoop). In het midden zitten pijpleiding en opslagbedrijven en wordt midstream genoemd. In 2012 spinde het bedrijf zijn pijpleiding divisie uit in MPLX LP. MPLX LP is een master limited partnership (MLP).

Maar wat is nu eigenlijk een MLP? Het is een partnerschap die een speciale constructie heeft zodat het geen vennootschapsbelasting betaalt, waardoor de winsten direct aan de aandeelhouders van het partnerschap uitbetaald kunnen worden. En dit soort constructies zijn verplicht om minimaal 90% van de winst uit te keren, vandaar dat ze vaak hoge dividenden uitbetalen. U kunt het hier nalezen wat exact een MLP inhoudt. Marathon Petroleum (MPC), een grote olieproducent, heeft nog steeds 64% in handen van MPLX LP, dus MPLX LP wordt gesteund met voldoende kapitaal.

MPLX LP bezit 19 faciliteiten met meer dan 23000 kilometer aan pijpleidingen. Deze hebben een utilisatie van zo’n 91%, dat betekent dat 91% van de tijd olie of gas door de leidingen stroomt, en dit is hoog. Hoe meer gas en olie door de leiding stroomt, hoe meer MPLX verdient. Je kan het zien als een tolweg, hoe meer auto’s erop rijden, hoe meer het tolweg bedrijf verdient. Zie het onderstaande plaatje hoe het pijpleidingnetwerk er exact uitziet.

Chart

Verder bezit het bedrijf 320 schepen en opslagtanks voor olie en gas.

Conclusie: Wij hebben reeds aandelen in dit bedrijf gekocht. We zijn van plan om dit bedrijf lang aan te houden en te genieten van de komende dividend betalingen. We raden u aan u eigen onderzoek te doen naar dit aandeel.

Tip, neem ook eens een kijkje in onze special reports rubriek. Deze kunt u vinden aan de rechter side bar op onze site. Heeft u ook zin op iets op schrift te zetten met als onderwerp alles wat met beleggen te maken heeft, stuur dan een e-mail met het door u gemaakte artikel. Wij zullen hem beoordelen en misschien plaatsen we hem wel op onze site: info@beleggershulp.nl

Huishoudelijke mededelingen:

Een abonnement op onze nieuwsbrieven, weekly updates en updates tussendoor, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.

We laten niet meer standaard de portfolio als een pdf format in onze wekelijkse updates zien. De reden hiervoor is dat we gemerkt hebben dat de site hiervan traag wordt. U kunt uiteraard wel de portfolio status altijd benaderen, gebruik daarvoor de link achter het kopje “Portfolio Update”. Hier vind u ook andere updates zoals de 6B (golden egg basket/crypto box/ nucleair bullets & battery metals, ect) en onze highscore lijst van verkochte aandelen. Dit geeft u helaas minder de mogelijkheid om ons te controleren of we het juiste doen en integer de resultaten presenteren. We hebben dan ook de mogelijkheid ingebouwd dat u de rapporten kunt downloaden op onze portfolio pagina.

Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.

Portfolio update: https://beleggershulp.nl/portfolio/

Begint u al aardig gefrustreerd te raken. Wij wel. Het is nu op je tanden bijten en geduld hebben. Alle sectoren gingen weer naar beneden deze week, en we denken nu dat het nog niet over is. Goud kan naar $ 1675, zilver naar $ 18 en olie naar $ 90. Dus we verwachten nog wat volatiliteit. Voor nu houden we dus nog even de hand op de knip en als de markt besluit om weer te dalen, kopen we waarschijnlijk iets van aandelen bij.

We weten niet zeker of we het portfolio-overzicht bijgewerkt krijgen dit weekend dus heeft u a.u.b. geduld met een update hiervan.

Motto blijft: Houd nog langer vol en koop langzaam bij op de dip. Probeer te traden door op dalingen te kopen en op stijgingen te verkopen.

Disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoudt dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.

Reacties zijn gesloten.