Gas- en olieprijzen zullen alleen maar verder stijgen is de verwachting

Gas- en olieprijzen zullen alleen maar verder stijgen is de verwachting

week 41 / jaar 4

Inleiding

De gasprijzen zijn de laatste tijd enorm gestegen in Europa maar ook in andere werelddelen. En gas staat hierin niet alleen. Ook olie, kolen en andere grondstoffen stijgen langzaam verder. In deze weekly update zullen we onze visie, over het waarom en de toekomstverwachting, behandelen. We zullen u verder aangeven hoe wij momenteel in de energiesector geïnvesteerd zijn.

De gasprijs

Oh, oh, oh wat een paniek, de gasprijs stijgt. We gaan onszelf niet op de borst kloppen, maar dit hadden we al mijlenver zien aankomen. Het enige waar we een klein beetje spijt van hebben, is dat we niet meer in deze sector geïnvesteerd hebben dan nu het geval is. Kolen, gas en in de mindere mate olie zijn niet aan te slepen. Europa geeft dhr. Putin de schuld van alles. Dat in de rest van de wereld de gasprijs ook stijgt, vergeet men voor het gemak even. Nu we hebben een zondebok gevonden en die woont in Rusland. Omdat we hem toch niet mogen kunnen we hem net zo goed de schuld geven nietwaar? Maar heeft hij hier debet aan. Er zal ongetwijfeld inderdaad een klein beetje een politiek steekspel zijn omtrent de Nordstream 2 pijpleiding. De V.S. legt zware druk op Europa om de afsluiter van deze leiding niet open te draaien zodat Rusland op een meer efficiëntere manier gas kan leveren aan Europa. Maar dit is volgens ons niet de hoofdoorzaak denken wij. Wat dan wel zult u zich misschien afvragen? Welnu, wij denken dat dit komt door het wanbeleid van de Nederlandse regering en de Europese Unie, en de oliedomme besluiten die men neemt na het Parijs akkoord.

Denkt u a.u.b. nu niet dat wij tegen het klimaatakkoord zijn. Een beter milieu kan immers niemand geen kwaad doen. Ook het klimaat verbeteren kan ook geen kwaad. Maar het besluit om de aanval in te zetten op fossiele brandstoffen op een zodanige manier dat investeringen in de sector ernstig teruglopen is echt oliedom. Net zo dom als Duitsland een aantal jaar geleden heeft besloten haar kerncentrales te sluiten. Dit zijn de echte oorzaken van de prijsstijging, minder aanbod zekerheid in de toekomst door het gebrek aan investeringen en meer vraag door domme beslissingen. Hoe de politiek denkt is voor ons werkelijk schokkend. Men informeert het volk niet maar men praat het naar de mond. Wij zouden gelijk op een partij stemmen die het eerlijke verhaal vertellen, en die mensen naar voren schuift die er verstand van hebben. De dames en heren in Brussel en Den Haag denken aan 1 ding en dat is stemmen winnen en niet wat in belang is van het land of voor Europa. We zetten een paar domme beslissingen voor u op een rijtje en wat het gevolg daarvan is:

  • Duitsland stopt met kernenergie. Dit zorgt voor meer verbranding van fossiele brandstoffen kolen en gas om elektriciteit te produceren. Gevolg meer vraag naar aardgas en kolen.
  • Duitsland faseert huisbrandolie uit en vraagt de mensen om op gas over te schakelen aangezien dit een schonere brandstof is. Gevolg, meer vraag naar aardgas.
  • Nederland draait de gaskraan in Groningen dicht. Is begrijpelijk vanwege de ellende van de mensen daar, maar gevolg is minder aanbod van gas op de Europese markt en dus een hogere vraag naar Russisch gas.
  • De V.S. keert zich tegen de schalie olie- en gasproductie. Gevolg minder aanbod van gas. Als klap op een domme vuurpijl vraagt dhr. Biden vervolgens aan Saoudi Arabië om meer olie te leveren, dit terwijl er sloten met olie in de V.S. geproduceerd kan worden.

Conclusie: Doordat investeringen in de energiesector teruglopen komt er minder aanbod op de markt, dit terwijl de vraag alleen nog maar stijgt in de wereld en dus ook in Nederland en Europa. En dit is de oorzaak van de stijging van de gasprijs. En mensen, geloof niet in alle sprookjes die u verteld wordt, de energiebehoefte van de wereld stijgt zo hard tot 2050 dat olie en gas met dezelfde hoeveelheid omhoog gepompt moet worden dan nu het geval is, en hiermee is meegerekend alle moeite die we in het klimaat willen steken. Mensen in Azië willen ook allemaal een koelkast en een auto, o ja en een magnetron en een televisie met voor ieder gezinslid een computer. Dus men moet juist meer olie en gas omhoog pompen en deze sector juist steunen en niet afschrijven alvorens men een andere werkende energiebron heeft. We moeten de transitie nog in en om dit mogelijk te maken hebben we eerst meer energie nodig om minder CO2 op den duur uit te kunnen stoten. M.a.w. we hebben olie en gas nodig om alle metalen uit de grond te halen voor de windmolentjes van kabouter Timmermans te kunnen maken, de zonnecellen te kunnen produceren, de elektrische auto’s te kunnen produceren, de waterstoffabrieken te kunnen neerzetten, ect, ect. Nee wat doet men, men maakt het bedrijven zoals Shell en Tata Steel alleen maar lastig en helpen deze bedrijven nauwelijks om de verbeterslag te kunnen inzetten. Maar deze bedrijven hebben we nodig, Shell om de olie te produceren om koper, kobalt, zilver, lithium, zink, nikkel, ect, ect, … naar boven te kunnen halen en te transporteren naar de bestemming. Tata Steel is nodig om hoogwaardig staal te maken voor de nieuwe auto’s en voor de windmolens. Gaan deze bedrijven dan vrijuit? Nee zeker niet, maar help deze bedrijven om gezamenlijk de wereld beter te maken.

Onlangs zat kabouter Timmermans in een praatprogramma op de Nederlandse buis. Hier oreerde hij over de geweldige plannen om de Noordzee vol te zetten met windmolens en een waterstofeconomie van Nederland te maken. Dat de vissers dan vervolgens geen gronden meer hebben om te vissen en we alle vis voortaan uit het buitenland gehaald dient te worden vergat hij daarbij maar even voor het gemak. Nee hier moest Europa zich volgens hem op richten. We moesten van de fossiele brandstoffen af. Alsof er genoeg metalen is op de wereld om alles vol te zetten met windmolens. Dit laat zien dat kabouter Timmermans inderdaad een kabouter is en in een sprookjes wereld leeft. Het zal best een integere man zijn en het beste met ons voor hebben, maar ik zien toch liever iemand met enig realisme praten en niet iemand die mooie verhaaltjes ophangt. Zelfs als Nederland dit lukt dan kan je zeker niet van de armere landen verwachten dat men de enorme bedragen wat dit gaat kosten op kan hoesten. Want mensen het gaat u geld kosten en veel geld, dit is nog maar het begin.

Ook vroeg men kabouter Timmermans of kernenergie misschien de oplossing is. Nee, spraak onmiddellijk het PvdA hart, afvalprobleem he. Dat kernenergie nu juist de oplossing is voor heel het energievraagstuk met betrekking tot CO2 gaat volledig aan dit soort genieën voorbij. Kernenergie is volgens ons de oplossing. Frankrijk ziet dit in, net als enige Oost-Europese landen. Als je kernenergie levert, produceer je onmiddellijk CO2 vrije elektrische stroom waarbij de transitie ingezet kan worden naar elektrische auto’s en andere elektrische apparaten. De gas- en kolengestookte centrales kunnen dan dicht. Uranium is er zat op de wereld, er moet alleen voldoende geïnvesteerd in gaan worden.

Mocht u denken dat de gasprijs en de olieprijs weer structureel gaat dalen heeft het naar ons idee mis. Gemiddeld gezien verwachten wij dat de prijzen door zullen stijgen naar de toekomst toe. We zien er niet van komen hoe men het energievraagstuk met realisme op te lossen, maar eerder met klimaat emoties te lijf blijft gaan. Wij verwachten dan ook flink hogere prijzen voor gas, olie en elektriciteit. Nu helpt de regering u nog een handje deze winter, maar verwacht niet dat dit de volgende winter ook zo zal zijn. Dus als u over 5 jaar bij de pomp staat en voor 4 euro per liter euro u tank moet vullen, kijk dan niet raar op. Als u volgende winters meer voor gas moet betalen, kijk dan niet raar op, als u meer voor uw elektriciteit moet betalen in de toekomst kan dan niet raar op. De regering zorgt voor u, het beleid om fossiele brandstoffen zo snel mogelijk de nek om te draaien zorgt voor een hogere rekening. Vervolgens gooit men er 50% belasting op zodat het helemaal niet betaalbaar meer is. Dus nogmaals mensen, slaap zacht, de regering zorgt voor u, voor een schone en zorgeloze toekomst voor u en uw kinderen. Zo en u gaan we van onze zeepkist af.

Welke investeringen hebben wij in de energiesector? We hebben een 3 tal investeringen. Ten eerste ons eigen Royal Dutch Shell, ten tweede GGN, een fonds met zo’n 60% aan energie gerelateerde bedrijven en als derde UTG, dit fonds heeft ook een aantal energiebedrijven in haar portfolio, maar bestaat voornamelijk uit alternatieve energie en elektriciteitsbedrijven. We hebben dus aardig wat energie gerelateerde aandelen, maar we hadden achteraf gezien meer aandelen willen hebben. Als u besluit om meer energieaandelen in uw portfolio op te nemen dan kunnen we u geen ongelijk geven. Wij leggen de focus liever op Uranium. Als u echter echt een super mooi aandeel heeft waarbij u denkt dat dit iets voor ons portfolio is, laat het ons a.u.b. weten.

Tip, neem ook eens een kijkje in onze special reports rubriek. Deze kunt u vinden aan de rechter side bar op onze site. Heeft u ook zin op iets op schrift te zetten met als onderwerp alles wat met beleggen te maken heeft, stuur dan een e-mail met het door u gemaakte artikel. Wij zullen hem beoordelen en misschien plaatsen we hem wel op onze site: info@beleggershulp.nl

Huishoudelijke mededelingen:

Een abonnement op onze nieuwsbrieven, weekly updates en updates tussendoor, zijn 100% gratis. Neem daarom een abonnement door hier op te klikken.

We laten niet meer standaard de portfolio als een pdf format in onze weekly updates zien. De reden hiervoor is dat we gemerkt hebben dat de site hiervan traag wordt. U kunt uiteraard wel de portfolio status altijd benaderen, gebruik daarvoor de link achter het kopje “Portfolio Update”. Hier vind u ook andere updates zoals de BBBB (golden egg basket/crypto box/ nucleair bullets & battery metals) en onze highscore lijst van verkochte aandelen. Dit geeft u helaas minder de mogelijkheid om ons te controleren of we het juiste doen en integer de resultaten presenteren. We zijn hier dan ook hard mee bezig en zorgen ervoor dat u dit in de toekomst weer kunt.

Verder willen we u op de kleine lettertjes wijzen. We kiezen wel eens voor de woorden, advies, adviseren, ect, ect. We willen u erop wijzen dat we geen financiële adviseurs zijn. We vertellen u louter wat wij doen met ons geld en hierop kunt u uw eigen investeringsbeslissingen nemen. Wij willen dit graag nog een keer benadrukken. Dus doe uw eigen research. We zullen in de toekomst onze woorden voorzichtiger gaan kiezen omdat we ons realiseren dat dit nogal eens verwarring kan opleveren, ook al is dit een gratis nieuwsbrief.

Portfolio update: https://beleggershulp.nl/portfolio/

Overall portfolio: ruim 146% winst. Big Miners & Royalties 3% verlies. Golden Egg Basket: 21% verlies. Boring dividend 29% winst. Crypto box: 1370% winst. Nucleair bullets: 210% winst. Battery metals: 81% winst

Deze week stegen alle markten waar onze focus liggen. Goud en zilver stegen het minst, Uranium gaf flink gas, maar leverde vrijdag een belangrijk deel in, en crypto stijgt lekker door en zit bijna op een all-time-high. Het wordt spannend of we hier komen.

Motto wordt: Koop langzaam op de dips bij en geniet vervolgens van de rit naar boven, verkoop altijd de helft bij 100% winst!!!!!

Disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Neemt u de inhoudt dan ook niet als advies om acties te ondernemen. Wij vertellen u alleen wat wij doen met ons geld. Uw investeringen blijft en kost uw geld en blijft dus uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.

Reacties zijn gesloten.