Week 45

Week 45

Het K-woord

Klaas Dijkhoff deed iets heel raars de afgelopen week. Hij sprak over het K-woord. Heel lang heeft het K-woord in de taboe-sfeer gehangen, maar Klaas had alle politieke moed bij elkaar geschraapt en het K-woord genoemd. Klaas vond het namelijk een goed idee om meer kerncentrales in Nederland te gaan bouwen. Zijn voornaamste argument was omdat kernenergie geen CO2 uitstoot. Nu heeft hij daar niet helemaal gelijk in, immers om een kerncentrale te laten draaien heb je uranium nodig, en om uranium uit de grond te halen, wordt CO2 geproduceerd. Maar Klaas heeft een punt, de hoeveelheid CO2 die kernenergie produceerd is nihil vergeleken met andere vormen van energie opwekking, behalve wind- en zonergie opwekking natuurlijk.

Dit was dan ook het voornaamste argument van de tegenstanders en andere praathoofden. Je hebt toch immers zonnepanelen en windmolens, die leveren toch geen CO2 aan het milieu? Dit is niet helemaal waar natuurlijk, bij het maken van windmolens en zonnepanelen, zijn grondstoffen nodig, wat op hun beurt weer CO2 in de atmosfeer brengt. Het verschil tussen uranium delfen en de grondstoffen delven voor alternatieve energiebronnen zal naar mijn inschatting elkaar niet veel ontlopen. Maar de praathoofden grepen de kans direct aan, hoe kan Klaas het in zijn hoofd halen. Een aantal weken eerder had hij ook al iets raar gezegd, nu weer. kernenergie in Nederland, nee dat kan niet Klaas. Remember Fukushima. Had Klaas teveel zondag met Lubach gekeken? Had de laatste carnaval zijn hersens aangetast? Nee kernenergie in Nederland dat kan echt niet.

Veel te gevaarlijk. Wat doe je met het kernafval? Lubach geeft een aardige samenvatting van het relatieve gevaar van kernergie, en hij laat zien dat men het afval gewoon in een oranje doos gestopt wordt. Ik raad u aan naar de uitzending te kijken, zie: https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach/kijk/afleveringen/seizoen-9/aflevering-8.html, indien ik u niet kan overtuigen, misschien kan dhr Lubach dit wel. Klaas en Lubach hebben gewoon gelijk. Kernenergie is noodzakelijk voor Nederland en eigenlijk de gehele wereld. Mensen die denken alle energie uit windmolens en zonnepanelen te halen zijn eenvoudig weg niet goed op de hoogte. Deze mensen hebben blijkbaar niet door dat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd aanstaat. Ook hebben zij niet door dat je elektriciteit niet kan opslaan. Je hebt toch batterijen zegt men dan. Mensen, we zijn nog niet zover. Eer het gehele net en batterij capaciteit zo op elkaar afgestemd is dat we volledig onze energiebehoefte uit alternatieve bronnen kunnen putten zijn we waarschijnlijk 50 jaar verder. Wie gaat dit in godsnaam allemaal betalen, het net aanpassen, dit zal honderden miljarden euros kosten om het voor elkaar te krijgen.

Duitsland heeft na Fukushima haar kerncentrales gesloten. Ontzettend dom vind ik. Sindsdien brullen de bruinkoolcentrales als nooit tevoren. Dat mensen dood gaan aan de uitstoot van de meest vervuilende centrales maakt niemand zich druk over. Gelukkig zijn we wel van dat gevaarlijke kernafval en die vieze kerncentrales af, hoor je de praathoofden zeggen. Alles voor politiek gewin en als geruststelling voor de emoties van de arme mensen in het land. Plaats dat men uitlegt dat dit in Duitsland nooit kan gebeuren. Een tsunami en aardbeving in Duitsland kunnen we gerust als onmogelijk bestempelen en zeker niet in dien aard dat dit incidenten bij een kerncentrales kan veroorzaken. Ook in Duitsland hebben de praathoofden gewonnen en mevrouw Merkel is herkozen. De regering zorgt immers voor haar burgers, ze hebben alle centrales gesloten die ook maar iets met het enge K-woord te maken hadden.

Ook in Nederland zijn we goed bezig. 3 hypermoderne kolencentrales worden gesloten voor het jaar 2030. Goed zo, weg met die smerige dingen, die CO2 produceerders. Nederland gasvrij, nog zo mooie kreet. Denkt men dat de stroom bij de grens ophoudt? Dat wij en de duitsers nooit elektriciteit importeren ex Frankrijk dat daar geproduceerd wordt, in jawel, kerncentrales. Dat Nederland nooit elektriciteit importeert ex Duitsland, dat daar opgewekt wordt in bruinkool centrales? Nee beter is om de hypermoderne kolencentrales te sluiten en vieze elektriciteit te importeren.

We moeten naar schone energie, hoor ik iedereen zeggen, we moeten er naartoe. Hoe, wordt niet verteld. Hoe gaan we ons net ombouwen, wat moeten we eerst doen, welke stappen moeten we zetten om daar te komen? Klaas heeft een antwoordt: Kernergie. En Klaas heeft wat mij betreft gelijk, dit is de enige manier om onze CO2 doelen te halen en tegelijkertijd aan de oplossing van het energievraagstuk te werken. Het vraagstuk van hoe gaan we alle energiebronnen zo op elkaar afstemmen dat we zo veel mogelijk zonnepanelen en windmolens kunnen inzetten. Het gaat om de weg ernaartoe, niet om het doel, dat begrijpt Klaas. Ik ben ook een voorstander van schone ernergie, wie niet, ook ik vind dat we de doelen moeten halen, maar ik vind het wel belangrijk hoe we dit gaan doen. Ik ben nu bang dat we geleid worden door emoties, die vertolkt worden door praathoofden.

Japan, het land van de ramp, start inmiddels haar kerncentrales 1 voor 1 weer op. Waarom? Het heeft geen andere keus, Ze verbranden nu enorme hoeveelheden aardgas om de mensen in het land van elektriciteit te voorzien. Dit moet men importeren aangezien Japan geen olie of gas heeft onder de grond. Om het betaalbaar te houden gaan ze weer over op kernenergie. Waarom zouden zij niet een paar molentjes en zonnepanelen neerzetten denkt u? Probleem opgelost toch?

China, het land van de milieuvervuiling in haar steden. China heeft veel verouderde kolencentrales die voor veel smog zorgen in de steden. China bouwt op dit moment een groot aantal kerncentrales. Waarom zouden zij niet een paar molentjes en zonnepanelen neerzetten denkt u? Probleem opgelost toch?

China en Japan begrijpen het. In de huidige energievoorziening zal je een mix moeten hebben en houden, anders gaat echt het licht uit bij de mensen thuis. De minst vervuilende en de minst CO2 producerende vorm van energie die dit kan is kernenergie, of u dit nu leuk vind of niet.

Ik ben echt benieuwd of Klaas de opinie in Nederland kan draaien en ik hoop dat er tenminste weer over het K-woord gesproken mag worden. Gewoon over kernenergie praten en niet gelijk in een hoek gedrukt worden door de praathoofden. Verder zouden mensen gewoon beter ingelicht moeten worden, dit zou Klaas dan moeten doen, misschien met een beetje hulp van Lubach.

Bij beleggershulp hebben we reeds een aantal mijnbouwaandelen die uranium, de grondstof voor kerncentrales, produceert. Deze aandelen zijn: CCJ, NXE, FCU, UEC en URG. U kunt overwegen om deze aandelen bij te kopen. De uraniumprijs lijkt namelijk in de stijgende trend te komen. Als beleggershulp gelijk krijgt, en kernenergie wordt weer een belangrijke energiebron, kunnen deze aandelen met honderden procenten stijgen.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Gelukkig steeg ons portfolio met ruim een procent deze week. Jammer dat vrijdag roet in het eten gooide anders hadden we in de plus geëindigd. Veel van onze sectoren staan in de min, enkele sectoren zijn deze week gelukkig weer in de plus gekomen. De energy sector staat het meest in de min. Dit komt vooral door HCLP, dit aandeel ging hard onderuit op het stilleggen van een deel van hun productie en de dalende olieprijs. Ik denk dat dit aandeel te hard is afgestraft en dat we geduld moeten hebben en wachten op herstel. Deze week hebben we ruim 75% winst op de optie aanbevelingen, geen slecht resultaat. Totaal verlies is nu -0,4%. Motto blijft: Houd koers!

SectorRendement
Base metals & Copper8,7%
Gold & Silver-8,6%
China-2,3%
Uranium2,3%
Energy-11,1%
Short-5,9%
Dividend Income-3,4%
Cannabis1,9%
Digital Currency-1,1%
EV-metals0,6%
FGS8,7%
Winst/Verlies 2018-0,6%
Totaal-0,40%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Reacties zijn gesloten.