Nieuwsbrief volume 1/ jaar 2

Nieuwsbrief volume 1/ jaar 2

Als eerste, ik wens al onze lezers een gelukkig nieuwjaar en veel voorspoed in een ieders beleggingen. Dit weekend heeft u van ons geen weekly mogen ontvangen, ook wij hebben van de feestdagen genoten. Deze nieuwbrief is dan ook de start van de 1ste week in het nieuwe jaar en de weekly zult u vanaf volgende week weer naar u verzonden krijgen.

Evaluatie 2018

Vooral het eind van 2018 gaf flink veel beweging op de markten. Dit liet bijna alle grafieken van grondstoffen en de aandelenmarkt in het rood achter. Beleggershulp heeft het dan ook niet goed gedaan, althans nog niet wat we u beloofd hebben, we zijn op zijn op zo’n -3,5% geëindigd, dit terwijl we u +10% beloofd hebben. Dit gezegd hebbende, mogen we 2 opmerkingen hierbij plaatsen. Ten eerste we mikken op 10% winst op de lange termijn, 1 zwaluw maakt dus nog geen zomer. Ten tweede we hebben wel de onze benchmark verslagen en wel dubbel zo goed. Zie onder staande grafiek.

We hopen dat u dit milder over ons stemt. We gaan er ons best voor doen om in 2019 u van nog beter advies te kunnen voorzien. Verder hopen we dat u onze eerlijkheid op prijs kan stellen. We spelen namelijk volledig open kaart, we kunnen u verzekeren dat er heel veel nieuwsbrieven op de markt zijn die veel slechtere resultaten hebben maar niet laten zien. Ook zijn er veel sites die alleen met hun winsten pronken die ze ooit bij 1 aandeel hebben we behaald, terwijl men alle verliezen niet presenteert. Deze nieuwsbrief service blijft ook dit jaar gratis, we hopen u hiermee een plezier te doen en dat u uw voordeel ermee kan doen.

Wat waren de hoofthema’s in 2018 en wat is van onze voorspelling uitgekomen

  • Koper

Dat koper veel zou stijgen in 2018 is niet uitgekomen. Koper is zelfs veel gezakt. We hebben hier vooral op het aandeel NSU op ingespeeld en hier een mooie winst op kunnen realiseren. Verder blijven we in BBL en RIO zitten. Deze aandelen hebben voor een deel blootstelling aan koper maar zullen naar alle waarschijnlijkheid zeer steady presteren. Doordat de algehele EV-revolutie toch niet zo snel uitspeelt als we hadden verwacht laten we het thema koper voor 2019 varen aangezien we in 2018 dit eigenlijk ook niet als een zeer actief thema hebben we behandeld.

  • Goud en Zilver

Goud en Zilver zijn in de loop van het jaar gezakt in prijs maar zijn aan het eind van het jaar met een flinke opmars bezig. Dit thema heeft in 2018 pieken en dalen laten zien, hierdoor is dit thema nog altijd zeer actueel en eind 2018 heeft een geweldige start laten zien voor mooie winsten in 2019. U moet begrijpen dat deze thema’s meerdere jaren nodig hebben om volledig tot hun recht te komen. Ik hoop dat u in 2018 een mooie basis aan goud en zilvermijn aandelen hebt kunnen opbouwen, naar onze verwachting is dat deze edelmetalen in 2019 gaan schijnen. In 2018 hebben we nog geen belangrijke winsten kunnen realiseren, aangezien we deze nu in 2019 verwachten zal dit 1 van de hoofthema’s van 2019 worden.

  • Uranium

De Uraniumprijs heeft een mooie prijsstijging laten zien in 2018. Daarom kunnen we zeggen dat dit hoofdthema zich goed heeft uitgespeeld. We hadden echter nog niet verwacht dat er een algehele malaise in de markt zou ontstaan en hierdoor de uranium mijnbouw aandelen zou meeslepen. Dit zou in 2019 ook kunnen gebeuren. Toch zou ik u het advies willen geven de aandelen aan te houden en op grote dips in 2019 bij te kopen. De opzet voor verdere prijsstijging ligt er geweldig bij, dit wil echter nog niet zeggen dat de aandelen in deze sector zullen gaan stijgen. Blijf daarom op grote dips bijkopen, er zal een tijd komen de komende jaren dat u rijkelijk beloond wordt voor het aanhouden van deze aandelen. Is het niet in 2019 dan is het in 2020 of 2021.

  • China (en Azië)

Door de aanhoudende handelsoorlog tussen dhr. Trump en China heeft dit thema zich niet goed ontwikkeld, dit hadden we echter niet kunnen voorspellen. Zaak is dan je terug te trekken en dat hebben we gedaan. We hebben nog enkele China aandelen en zullen misschien in 2019 nog een enkele adviseren. Het hoofdthema China laten we echter varen. Dit betekent niet dat we in de toekomst na 2019 hier niet op terug zullen komen, Azië blijft de markt van de toekomst.

Vooruitblik op 2019 en de hoofdthema’s van dit jaar

Samengevat zijn wat mij betreft de hoofdthema’s van 2019:

  • Goud en Zilver
  • Uranium
  • Cannabis aandelen
  • Short aandelen en koop put-opties

Goud en Zilver

Deze metalen liggen er uitstekend bij voor een verdere uitbraak. Zie hieronder de prijs van goud van de afgelopen 6 maanden. Voor zilver geldt hetzelfde (niet afgebeeld) terwijl dit metaal er nog beter bij ligt aangezien de goud/zilver ratio zeer hoog is. We kijken echter naar goud, zilver beweegt altijd met de goudtrend mee. Voor goud is het belangrijk dat het de eerste drie maanden van 2019 door de $1380 breekt en hierboven blijft. Dit zou een enorm sterk signaal betekenen voor een verdere stierenmarkt in deze 2 metalen. We zitten hier vandaag nog 8% vandaan, dus het is goed mogelijk.

Belangrijk is nu dat we al zeer goed gepositioneerd zijn voor toekomstige winsten. We hebben een mooi portfolio van goud- en zilver royalty bedrijven, goud- en zilvermijnen, goud- en zilver dividend fonds en langlopende callopties. Als u veel lef heeft en veel kapitaal achter de hand zou we u aanraden om een deel van het kapitaal verder in deze sector te beleggen aangezien we veel verwachten van deze sector. Beleggershulp zelf heeft nu niet de verwachting dat we nog veel aandelen in deze sector zullen bijkopen in de loop van dit jaar, callopties zou meer tot een mooie mogelijkheid behoren. We willen nu gaan profiteren en zijn tevreden over ons huidige portfolio, we doen de riemen om zijn gereed voor take-off.

Toch hebben we op dit moment 1 aanbeveling voor u die we u niet willen onthouden.

Koop First Mining Gold Corp (FF) onder de CAD 0,30 met een weging van 0,4. We zullen hier in de volgende weekly op terugkomen.

Uranium

Zoals in de grafiek te zien is, zit uranium sinds eind 2016 in een belangrijke uptrend. De mijnbouwaandelen in deze sector echter niet, met uitzondering van CCJ. Dit komt omdat deze bedrijven de uranium met de huidige prijzen niet winstgevend uit de grond kunnen krijgen. Wij bij beleggershulp verwachten veel van deze grondstof aangezien het aanbod gezakt is, en CCJ en Kazachstan hun productie hebben verlaagd. Dit geeft een prijsopdrijvend effect aangezien dit soort mijnen niet makkelijk weer in bedrijf genomen kan worden en bij gelijkblijvende vraag het aanbod zal doen dalen. Verder zal de vraag ook gaan stijgen aangezien er meer kernreactoren gebouwd gaan worden en Japan haar reactoren weer bijneemt.

Vraag stijgt en aanbod zakt, kan niet beter. Wat het nog beter maakt is het sentiment in deze markt, dat is op een historisch dieptepunt. We raden u daarom aan om aandelen van onze portfolio bij te kopen op grote dips in de prijzen van de mijnbouwaandelen, die gaan er zeker komen. Als u flink wat kapitaal over heeft en niet bang bent om veel hiervan te kunnen verliezen, is het een speculatie waard om hierop groot in te zetten, u zult dit kapitaal de komende jaren minimaal kunnen verdubbelen.

Misschien blijven we nog in 2019 nog op verlies staan, maar dat er de komende jaren grote winsten gaan ontstaan in deze sector staat als een paal boven water. Beleggershulp zal dus met weinig nieuwe adviezen komen in deze sector dit jaar, we laten de portfolio uitspelen.

Cannabis

Dit is een zeer moeilijk voorspelbare sector. De verwachtingen zijn nog steeds zeer hoog gespannen en dit geeft druk op de prijzen van de aandelen. Dit kan in 2019 zo blijven. We verwachten in 2019 dan ook zeker geen vuurwerk in de wietaandelen. Koop op de grote dips bij en blijf heel stil zitten. Gaat u hier echter slecht van slapen, beleg dan niet in deze sector. Zit u dicht tegen het pensioen aan, beleg niet in deze sector. Dit zijn aandelen voor de zeer lange termijn. Denk hierbij aan minimaal 10 jaar. Beleggershulp verwacht dat deze sector een ontwikkeling doormaken die de drankindustrie heeft laten zien na de drooglegging. Deze sector kan echt gigantisch worden als grote bedrijven meer en meer gaan instappen en producten gaan maken voor de normale consument in plaats van het stereotype dat u nu misschien in uw hoofd heeft bij het roken van wiet. Misschien kunt u zich dit nu nog niet voorstellen maar over 10 jaar drinkt u i.p.v. een wijntje misschien een cannabis drankje om u iets losser te voelen. Doet u dit dan misschien niet, dan doet de generatie na u dit waarschijnlijk wel. Waarom? Het is veel gezonder en je wordt er minder dik van. Ook in de gezondheidsindustrie zelf moeten producten nog op grote schaal ontwikkeld worden die van cannabis gemaakt zijn, er zijn talloze mogelijkheden.

Short aandelen en put-opties

Dit is waarschijnlijk de enige sector waarop we echt een actieve rol gaan innemen. Waarom? Omdat we verwachten dat de markt nog 1 x flink gaat stijgen, en daarna volledig in gaat zakken a la 2009. Met de verwachting dat de markt nog 1 keer stijgt hadden we ook een aantal putopties verkocht. Deze spelen nu volledig verkeerd uit. Als we het fout hebben en de markten flink zullen blijven dalen moeten we deze opties met veel verlies moeten afsluiten. Dit is echter nog niet zo ver, we verwachten nog een stijging in begin 2019.

In 2019 is de verwachting van beleggershulp wel dat de markten met veel verlies het jaar zullen afsluiten en een flinke berenmarkt met zich mee zal brengen in de tweede helft van het jaar. We verwachten dat een deel van 2020 hier ook last van zal hebben, misschien komen we zelfs in een jarenlange berenmarkt terecht. We zullen ons dus steeds meer gaan concentreren op het aankopen van putopties en het short gaan van aandelen. Ons advies is om onze portfolio in short aandelen voorlopig aan te houden en uit te breiden met toekomstige adviezen. Indien er putopties worden aanbevolen kunt u deze opvolgen, hier zitten echter hogere risico’s aan en zullen alleen op tijd zichtbaar worden voor nieuwsbrief abonnees via onze optie updates.

Portfolio en optie overzicht

Disclaimer:

Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Privacy:

Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.

.