Week 49

Week 49

Cannabis aandelen

Cannabis aandelen zitten in een downtrend de laatste 2 maanden. Dit is akelig, vooral voor onze portfolio, aangezien de aandelen in onze portfolio ook dalen met deze downtrend. Bij beleggershulp geloven we echter in de toekomst van cannabis. Beleggershulp is echter niet de enige die hierin gelooft, de drankindustrie (Constellation Brands), de tabakindustrie (Altria, producent van o.a. Malboro), de frisdrankindustrie (CocaCola), de gezondheidsindustrie, ect, ect …. heeft dit geloof ook. Ze investeren veel in de cannabis producenten omdat zij, net zoals ons, in de toekomst van cannabis geloven.

Voorlopig helpt ons dit echter niet, het sentiment heeft zich tegen de cannabis industrie gekeerd. Dit is echter niet gek aangezien de sector met honderden procenten is gestegen. Het is normaal dat de markt een adempauze neemt, hier horen dalingen jammer genoeg bij. Men kan zeggen dat beleggershulp te laat is ingestapt. Dit is voor eendeel ook waar, maar dit soort zaken zijn moeilijk goed te timen. Het zijn zeer speculatieve aandelen waarbij men een zeer lange adem nodig heeft eer dit volwassen bedrijven worden. Denk hierbij aan minimaal 10 jaar. Verkoop de helft van de aandelen weer als u het verlies heeft goed gemaakt en daarna weer de helft als u bij een aandeel 100% winst heeft en hiermee een FGS te pakken heeft. Geloof ons er komen nog genoeg kansen, dit zijn super volatiele aandelen. Dit proces kunt u herhalen waardoor u iedere keer een lagere aankoopprijs van u aandelen krijgt. Als u niet tegen de volatiliteit kan adviseren we niet in deze sector te beleggen.

Beleggershulp denkt dat de adempauze op zijn einde komt en de aandelen weer langzaam de stijgende trend gaan hervatten, dit zal met hevige ups en downs gepaard gaan. Beleggershulp heeft besloten om aandelen van ACB, CBWTF en PURE bij te kopen met een totale weging van respectievelijk 0,5/0,5 en 0,4. Hierdoor verlagen we tevens de stoplossen op deze aandelen.

We hebben hetzelfde gedaan met Bitcoin, de 2de aankoop is gedaan, we raden u aan hetzelfde te doen.We verwachten niet dat Bitcoin verdwijnt, daarom is er besloten bij beleggershulp Bitcoin aan te kopen met een totale weging van 1. Onlangs is Bitcoin onderhevig geweest aan een tweede reeks van dalingen. We denken dat het nu eengoed moment is om verder in te stappen. Dit betekend niet dat Bitcoin niet verder kan zakken. Ook hier moeten we tijdvak van 10 jaar in gedachte hebben.Ons advies is nu Bitcoin kopen, wegleggen, af en toe kijken wat Bitcoin doet en over ongeveer 10 jaar weer van de hand doen. Verkoop ook bij Bitcoin de helft van als u het verlies heeft goed gemaakt en daarna weer de helft als u bij eenaandeel 100% winst heeft en hiermee een FGS te pakken heeft. Geloof ons er komen nog genoeg kansen. Dit proces kunt u herhalen waardoor u iedere keer een lagere aankoopprijs van Bitcoins krijgt. Als u niet tegen de volatiliteit kan adviseren we niet in deze sector te beleggen. Litecoin heeft de stoploss geraakt, daarom zijn deze met een verlies verkocht, we raden u aan hetzelfde te doen.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Sentiment is bar slecht op de beurs. Het kan dus een mooi moment zijn om aandelen te kopen. Kan het sentiment nog slechter, jazeker. We kunnen een 2de 2009 bearmarket krijgen, bij beleggershulp geloven we hier echter niet in, dit verwachten wij op zijn vroegst pas in het najaar van 2019. We bereiden ons echter wel voor. Vorige week is daarom het aandeel SDS aan de short portfolio toegevoegd, dit aandeelstaat nu op een mooie 10%. Verder kijkt beleggershulp naar meer short kandidaten. Met de totale portfolio staan het verlies op een kleine -2%. Dit is zeker niet goed, maar als we naar onze beide benchmark indexen kijken niet eens zo slecht. Beleggershulp doet het maar 0,5% slechter dan de S&P500 maar ruim 5,5% beter dan de AEX. Onze winstmaker zijn de opties op dit moment. Ik raad u daarom aan om hiermee te oefenen, zo voorkomen we op dit moment echtgrote verliezen met ons portfolio zodat ons kapitaal nagenoeg gelijk blijft waardoor als de verschillende sectoren in een uptrend komen we kunnen gaan profiteren. De optie portfolio staat op dit moment op een winst van 90%. Motto blijft: Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper -1,8%
Gold & Silver -5,7%
China 0,2%
Uranium -0,7%
Energy -20,3%
Short -11,9%
Dividend Income -6,8%
Cannabis -2,0%
Digital Currency -29,7%
EV-metals -1,0%
FGS 4,7%
Winst/Verlies 2018 7,8%
Totaal -1,97%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Nieuwsbrief volume 12

Nieuwsbrief volume 12

Short

Deze maand breiden we onze short posities uit. Dit om onze portfolio te beschermen tegen de komende val van de wereldwijde beurzen. We bevinden ons in de op 1 na langste bullmarket allertijden. Bij beleggershulp denken we dat dit de langste bullmarket kan worden en dat de rit naar boven nog maximaal 6-12 maanden kan duren. Daarna verwachten we bij beleggershulp een bearmarket van enkele jaren. Waarom nu shorten zal u zich afvragen. Omdat de markt heel lastig te timen is en dat men vroeg in moet stappen voordat de paniek toeslaat. De spanningen op de gehele aardbol nemen zienderogen toe. Voorbeelden hiervan zijn de handelsoorlog, hetze tegen Rusland, Brexit en spanningen ten aanzien van Iran.

Handelsoorlog

De handelsoorlog tussen China en de USA wordt steeds heviger. Dhr. Trump lijkt ons geen man die makkelijk toegeeft en zal daarom het vuurtje verder opstoken. Alhoewel ….

Lees verder

Week 47

Week 47

Uranium mijnbouwbedrijven

2 weken geleden in een weekly hebben we reeds een artikel geschreven over kernenergie. Kernenergie kan natuurlijk niet zonder uranium. Bij beleggershulp hebben we in ons korte bestaan reeds enkele malen over de potentie van enorme winsten bij uranium mijnbouwbedrijven geschreven. Dit plaatje is niet veranderd, en onlangs is een mooie gelegenheid ontstaan om aandelen bij te kopen aangezien de gehele markt, dus ook uranium aandelen met een daling te maken had.

Voordat u dit soort speculatieve aandelen aanschaft, want dit blijven ze, is het echt nodig dat u dit met geld doet dat u over heeft en u moet bereid zijn om dit te verliezen. Beleg anders niet in dit soort bedrijven. Verder moet u geduld hebben, leg uw horizon op zo’n 3 jaar vanaf vandaag. Bij beleggershulp denken we dat onze uranium portfolio met gemiddeld 100% is gestegen tegen die tijd.

Wij zijn niet de enige die dit denken. Een van de mensen die al een tijdje over de potentie van uranium praat, en die ik al een tijd volg, is Marin Katusa. Dit is een Canadese investeerder die een tijd lang onder de vleugel van Doug Casey heeft gewerkt, en sinds enige jaren een eigen research service heeft opgericht. Marin heeft onlangs een speciale promo gestart voor zijn nieuwsbrievenservice met als hoofdthema uranium mijnbouwbedrijven. Nu neem ik dit soort promo’s altijd met een flinke korrel zout aangezien het voor ongeveer 75%  aan reclame is en men verteld altijd eindeloos door hoeveel winst er in het verleden gemaakt is door hun nieuwsbrieven service. Men verteld hierbij echter nooit hun verliesgevende aanbevelingen. Desondanks is het altijd wel goed om te luisteren wat hun visie op bepaalde zaken is, aangezien ze het grote plaatje altijd wel goed zien. Ik raad u aan deze namen eens te googlen.

We zetten voor u nog een keertje op een rijtje waarom uranium mijnbouwbedrijven een enorm potentieel hebben om honderden procenten te stijgen de komende jaren:

  1. Prijs

Hierboven ziet u de uraniumprijs van de afgelopen 5 jaar. Wat opvallend is dat uranium sinds eind 2016 in een stijgend trendkanaal zit. Technisch gezien er er een uitbraak van de prijs. Toch kunnen de meeste (bijna alle) mijnen geen winst draaien bij deze prijzen. Waarom halen dit soort bedrijven dan toch het goedje naar boven? Omdat deze bedrijven prijsafspraken maken op een lange termijn met bedrijven die uranium kopen. Men verkoopt dus, met deze prijsafspraken, hun gemijnde uranium voor een fix hogere prijs dan de huidige prijs van uranium. Dit kan niet anders.

Bij beleggershulp verwachten we niet dat de prijs van uranium zal doorschieten naar de vorige top in 2007 van $136. De prijsstijging zal langzamer verlopen waarbij we over een paar jaar dicht bij $85 terecht zullen komen. Extra aanbod zal daarna of net iets ervoor de markt inkomen waarbij een tijdelijke dip mogelijk is.

  1. Aanbod

Er is dit jaar 20% van de markt afgehaald door Kazachstan en Cameco. Dit omdat men het uranium niet met verlies uit de grond wil halen, is logisch, zou ik ook niet doen. De productie is niet snel weer op het oude niveau terug te brengen aangezien men hiervoor eerst nieuw personeel moet aannemen en de mijn weer in bedrijf moet nemen, dit is geen gemakkelijke zaak. Dus als men besluit om de productie weer in de markt te zitten gaat hier minimaal 1 jaar overheen en dit nadat de prijs zo hoog is dat men met winst kan produceren. Volgens onze research ligt dit bij een prijsniveau van zo’n $60-70. Daarna duurt het nog minimaal een jaar eer productie in de markt is gezet en dit voldoende geabsorbeerd gaat worden. De prijs zal bij stijgende vraag dus voorlopig gewoon door blijven stijgen.

  1. Vraag

De vraag zal blijven stijgen de komende jaren. Dit omdat vele kerncentrales hun langlopende contracten opnieuw gaan afsluiten. Na Fukushima hebben dit soort bedrijven minder uranium op lange termijn ingekocht aangezien er veel politieke ruis op de lijn was. Meerdere landen hebben erover nagedacht om hun kerncentrales te sluiten naar aanleiding van Fukushima. In Duitsland hebben ze dit ook echt gedaan. Of bedrijven hebben de angst en onzekerheid lange tijd gehad dat hun regering dezelfde beslissing zou nemen als Duitsland zou nemen. In onzekere tijden ga je geen spullen kopen, en zeker geen lange termijn contracten aangaan. Nu lijkt het tij te gaan keren, zelfs in Duitsland spreekt men al meer over terugkeer naar kernenergie. Men kan ook niet anders als men de klimaatdoelstellingen echt serieus wilt nemen. Meer daarover in weekly nr 45.

De vraag uit Japan zal langzaam doorstijgen. Het land heeft geen andere keus, anders wordt energie onbetaalbaar en economische groei zal gaan vertragen. Nu heeft Japan 25% van zijn kerncentrales weer bijstaan, bij beleggershulp verwachten we dat dit percentage over 3 jaar 75% zal zijn.

China bouwt een fix aantal kerncentrale die de komende jaren online zullen komen. Dit zal de vraag naar uranium doen stijgen en daarmee de prijs zal doen stijgen.

  1. Hefboomwerking

Als een mijnbouwbedrijf $1 winst maakt bij een uraniumprijs zeg $40, zal de winst bij $50 dus ongeveer $11 zijn. Na aftrek van hogere kosten aan equipment en meer personeel zal dit rond de $10 uitkomen. Hiermee maakt een bedrijf 10x zoveel winst terwijl de uraniumprijs maar met 25% is gestegen. De hefboom is hier dus 4 en men kan verwachten dat de prijs van de aandelen dus 4x zo hard stijgen. Dit is zuiver hypothetisch natuurlijk maar het laat duidelijk het potentieel zien.

Wij hebben in ons portfolio de volgende aandelen CCJ, UEC, NXE, URG en FCU. Ons advies is om in de komende weken aandelen bij te kopen van UEC, NXE, URG en FCU met een weging van 0,2. Hierdoor zullen de meeste aandelen een weging van 0,4 krijgen en UEC een weging van 0,6. De gemiddelde aankoopprijs zal hierdoor zakken. We verlagen in dit geval de stoploss prijs van de aandelen niet, deze laten we op het oude niveau staan.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Dit was weer een rampzalige week voor de gehele markt, zo ook voor onze portfolio. Bitcoin was de hardste daler, we houden hier onze stop in de gaten. Ik raad u niet aan om Bitcoin of welke digitale currency op dit moment te kopen, alles ligt er zeer zwak bij. Base Metals en Copper zakte weg. Dit kwam door het zakken van de olieprijs. Dit klinkt raar maar zowel BHP als RIO hebben olie assets vandaar. DE energy sector had hier natuurlijk zeer zeker last van en zakte behoorlijk weg. China doet het redelijk goed en staat nu nog net in de min, uranium noteert een kleine plus. De short aandelen noteren nog steeds een behoorlijk verlies waarbij Tesla iets zakte en SEAS juist steeg. De cannabissector noteert een mooie plus. Dit is echter aan 1 aandeel te danken , IIPR is een positieve uitschieter tussen de andere aandelen die dik in de min staan. Dividend income is de laatste weken flink gezakt met GGN en SII dik in de min. Mijn verwachting is dat de aandelen weer gaan stijgen en het verlies ruim goed maken. De EV-metals willen nog niet echt de stijging laten zien en noteren dicht bij de 0. Totaal verlies is nu -2,00%, dit is net iets slechter dan de S&P500 notering en een stuk beter dan de AEX. Beleggershulp doet het niet slecht, we staan echter niet te juichen. Motto blijft: Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper -0,6%
Gold & Silver -7,4%
China -0,5%
Uranium 0,5%
Energy -12,6%
Short -6,6%
Dividend Income -9,3%
Cannabis 4,4%
Digital Currency -18,0%
EV-metals 0,2%
FGS 5,8%
Winst/Verlies 2018 12,3%
Totaal -2,04%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 46

Week 46

Langlopende CALL-OPTIES

Ik heb u gisteren niet de beleggershulp weekly toegezonden zoals u van mij gewend bent. Dit wilde ik namelijk vandaag doen. Dit om gelijk de eerste lange termijn optie te kunnen kopen en deze in de nieuwsbrief te kunnen verwerken. Hieronder ziet u welke dit is geworden.

We hebben de lange termijn optie van Wheathon Precious Metals gekocht met een expiratiedatum van 17 jan 2020 op een strike prijs van 22,5. Deze call kost ons $72. Dit is tevens het maximale bedrag wat we aan deze trade kunnen verliezen.

We speculeren hiermee dus dat de prijs van WPM boven de $22,50 staat voor 17 januari 2020. Doet deze dat niet dan loopt de call waardeloos af. De huidige prijs staat nu net boven de $16 en het aandeel moet dus zo’n 40% stijgen de komende 14 maanden. Dit lijkt veel maar we verwachten de de goud en zilverprijs in 2019 een flinke lift krijgt. Bovendien zijn we van plan om de optie met zo’n 100% winst weer van de hand te doen.

Deze optie zal niet op zichzelf staan maar we willen dit soort opties van verschillende goud- en zilvermijnbedrijven aanschaffen voor max 1000 euro. Hiermee maken we gelijk een nieuwe categorie aan onder de opties, dit noemen we de langlopende call-opties categorie.

Verkopen van putopties

Met het verkopen van put-opties hebben we reeds enige ervaring op gebouwd. We blijven dit voorlopig doen aangezien we verwachten dat de markt de komende maanden weer een flinke rit naar boven maken. Nu is dus het moment weer om putopties bij te verkopen. We hebben vandaag dan ook weer 2 putopties verkocht, zie onderstaande afbeelding van mijn account.

Aangezien we deze optie aanbeveling deze keer in de weekly hebben ondergebracht zal er geen aparte option update worden opgestuurd naar uw mailadres.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Overall is de portfolio weer iets gestegen. Dit komt vooral door NSU, deze is overgenomen en er werd maar liefst $6.00 voor het aandeel geboden. We hebben hierbij het aandeel met flinke winst de deur uit kunnen doen. De rest van de sectoren blijven kwakkelen. Totaal verlies is nu -0,05%. Motto blijft: Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper 3,8%
Gold & Silver -7,5%
China -2,3%
Uranium 1,2%
Energy -6,2%
Short -6,6%
Dividend Income -8,3%
Cannabis 3,5%
Digital Currency -8,5%
EV-metals 0,1%
FGS 6,6%
Winst/Verlies 2018 12,3%
Totaal -0,05%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 45

Week 45

Het K-woord

Klaas Dijkhoff deed iets heel raars de afgelopen week. Hij sprak over het K-woord. Heel lang heeft het K-woord in de taboe-sfeer gehangen, maar Klaas had alle politieke moed bij elkaar geschraapt en het K-woord genoemd. Klaas vond het namelijk een goed idee om meer kerncentrales in Nederland te gaan bouwen. Zijn voornaamste argument was omdat kernenergie geen CO2 uitstoot. Nu heeft hij daar niet helemaal gelijk in, immers om een kerncentrale te laten draaien heb je uranium nodig, en om uranium uit de grond te halen, wordt CO2 geproduceerd. Maar Klaas heeft een punt, de hoeveelheid CO2 die kernenergie produceerd is nihil vergeleken met andere vormen van energie opwekking, behalve wind- en zonergie opwekking natuurlijk.

Dit was dan ook het voornaamste argument van de tegenstanders en andere praathoofden. Je hebt toch immers zonnepanelen en windmolens, die leveren toch geen CO2 aan het milieu? Dit is niet helemaal waar natuurlijk, bij het maken van windmolens en zonnepanelen, zijn grondstoffen nodig, wat op hun beurt weer CO2 in de atmosfeer brengt. Het verschil tussen uranium delfen en de grondstoffen delven voor alternatieve energiebronnen zal naar mijn inschatting elkaar niet veel ontlopen. Maar de praathoofden grepen de kans direct aan, hoe kan Klaas het in zijn hoofd halen. Een aantal weken eerder had hij ook al iets raar gezegd, nu weer. kernenergie in Nederland, nee dat kan niet Klaas. Remember Fukushima. Had Klaas teveel zondag met Lubach gekeken? Had de laatste carnaval zijn hersens aangetast? Nee kernenergie in Nederland dat kan echt niet.

Veel te gevaarlijk. Wat doe je met het kernafval? Lubach geeft een aardige samenvatting van het relatieve gevaar van kernergie, en hij laat zien dat men het afval gewoon in een oranje doos gestopt wordt. Ik raad u aan naar de uitzending te kijken, zie: https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach/kijk/afleveringen/seizoen-9/aflevering-8.html, indien ik u niet kan overtuigen, misschien kan dhr Lubach dit wel. Klaas en Lubach hebben gewoon gelijk. Kernenergie is noodzakelijk voor Nederland en eigenlijk de gehele wereld. Mensen die denken alle energie uit windmolens en zonnepanelen te halen zijn eenvoudig weg niet goed op de hoogte. Deze mensen hebben blijkbaar niet door dat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd aanstaat. Ook hebben zij niet door dat je elektriciteit niet kan opslaan. Je hebt toch batterijen zegt men dan. Mensen, we zijn nog niet zover. Eer het gehele net en batterij capaciteit zo op elkaar afgestemd is dat we volledig onze energiebehoefte uit alternatieve bronnen kunnen putten zijn we waarschijnlijk 50 jaar verder. Wie gaat dit in godsnaam allemaal betalen, het net aanpassen, dit zal honderden miljarden euros kosten om het voor elkaar te krijgen.

Duitsland heeft na Fukushima haar kerncentrales gesloten. Ontzettend dom vind ik. Sindsdien brullen de bruinkoolcentrales als nooit tevoren. Dat mensen dood gaan aan de uitstoot van de meest vervuilende centrales maakt niemand zich druk over. Gelukkig zijn we wel van dat gevaarlijke kernafval en die vieze kerncentrales af, hoor je de praathoofden zeggen. Alles voor politiek gewin en als geruststelling voor de emoties van de arme mensen in het land. Plaats dat men uitlegt dat dit in Duitsland nooit kan gebeuren. Een tsunami en aardbeving in Duitsland kunnen we gerust als onmogelijk bestempelen en zeker niet in dien aard dat dit incidenten bij een kerncentrales kan veroorzaken. Ook in Duitsland hebben de praathoofden gewonnen en mevrouw Merkel is herkozen. De regering zorgt immers voor haar burgers, ze hebben alle centrales gesloten die ook maar iets met het enge K-woord te maken hadden.

Ook in Nederland zijn we goed bezig. 3 hypermoderne kolencentrales worden gesloten voor het jaar 2030. Goed zo, weg met die smerige dingen, die CO2 produceerders. Nederland gasvrij, nog zo mooie kreet. Denkt men dat de stroom bij de grens ophoudt? Dat wij en de duitsers nooit elektriciteit importeren ex Frankrijk dat daar geproduceerd wordt, in jawel, kerncentrales. Dat Nederland nooit elektriciteit importeert ex Duitsland, dat daar opgewekt wordt in bruinkool centrales? Nee beter is om de hypermoderne kolencentrales te sluiten en vieze elektriciteit te importeren.

We moeten naar schone energie, hoor ik iedereen zeggen, we moeten er naartoe. Hoe, wordt niet verteld. Hoe gaan we ons net ombouwen, wat moeten we eerst doen, welke stappen moeten we zetten om daar te komen? Klaas heeft een antwoordt: Kernergie. En Klaas heeft wat mij betreft gelijk, dit is de enige manier om onze CO2 doelen te halen en tegelijkertijd aan de oplossing van het energievraagstuk te werken. Het vraagstuk van hoe gaan we alle energiebronnen zo op elkaar afstemmen dat we zo veel mogelijk zonnepanelen en windmolens kunnen inzetten. Het gaat om de weg ernaartoe, niet om het doel, dat begrijpt Klaas. Ik ben ook een voorstander van schone ernergie, wie niet, ook ik vind dat we de doelen moeten halen, maar ik vind het wel belangrijk hoe we dit gaan doen. Ik ben nu bang dat we geleid worden door emoties, die vertolkt worden door praathoofden.

Japan, het land van de ramp, start inmiddels haar kerncentrales 1 voor 1 weer op. Waarom? Het heeft geen andere keus, Ze verbranden nu enorme hoeveelheden aardgas om de mensen in het land van elektriciteit te voorzien. Dit moet men importeren aangezien Japan geen olie of gas heeft onder de grond. Om het betaalbaar te houden gaan ze weer over op kernenergie. Waarom zouden zij niet een paar molentjes en zonnepanelen neerzetten denkt u? Probleem opgelost toch?

China, het land van de milieuvervuiling in haar steden. China heeft veel verouderde kolencentrales die voor veel smog zorgen in de steden. China bouwt op dit moment een groot aantal kerncentrales. Waarom zouden zij niet een paar molentjes en zonnepanelen neerzetten denkt u? Probleem opgelost toch?

China en Japan begrijpen het. In de huidige energievoorziening zal je een mix moeten hebben en houden, anders gaat echt het licht uit bij de mensen thuis. De minst vervuilende en de minst CO2 producerende vorm van energie die dit kan is kernenergie, of u dit nu leuk vind of niet.

Ik ben echt benieuwd of Klaas de opinie in Nederland kan draaien en ik hoop dat er tenminste weer over het K-woord gesproken mag worden. Gewoon over kernenergie praten en niet gelijk in een hoek gedrukt worden door de praathoofden. Verder zouden mensen gewoon beter ingelicht moeten worden, dit zou Klaas dan moeten doen, misschien met een beetje hulp van Lubach.

Bij beleggershulp hebben we reeds een aantal mijnbouwaandelen die uranium, de grondstof voor kerncentrales, produceert. Deze aandelen zijn: CCJ, NXE, FCU, UEC en URG. U kunt overwegen om deze aandelen bij te kopen. De uraniumprijs lijkt namelijk in de stijgende trend te komen. Als beleggershulp gelijk krijgt, en kernenergie wordt weer een belangrijke energiebron, kunnen deze aandelen met honderden procenten stijgen.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Gelukkig steeg ons portfolio met ruim een procent deze week. Jammer dat vrijdag roet in het eten gooide anders hadden we in de plus geëindigd. Veel van onze sectoren staan in de min, enkele sectoren zijn deze week gelukkig weer in de plus gekomen. De energy sector staat het meest in de min. Dit komt vooral door HCLP, dit aandeel ging hard onderuit op het stilleggen van een deel van hun productie en de dalende olieprijs. Ik denk dat dit aandeel te hard is afgestraft en dat we geduld moeten hebben en wachten op herstel. Deze week hebben we ruim 75% winst op de optie aanbevelingen, geen slecht resultaat. Totaal verlies is nu -0,4%. Motto blijft: Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper 8,7%
Gold & Silver -8,6%
China -2,3%
Uranium 2,3%
Energy -11,1%
Short -5,9%
Dividend Income -3,4%
Cannabis 1,9%
Digital Currency -1,1%
EV-metals 0,6%
FGS 8,7%
Winst/Verlies 2018 -0,6%
Totaal -0,40%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Nieuwsbrief volume 11

Nieuwsbrief volume 11

Opties

We handelen alweer een aantal maanden met opties bij beleggershulp.nl. Wij realiseren ons dat het niet altijd makkelijk is om onze adviezen tijdig op te volgen. U zult waarschijnlijk weleens het gevoel krijgen dat wanneer u onze aanbeveling leest te laat te zijn om deze op te volgen aangezien sommige van deze adviezen in een dag verhandeld zijn van verkoop van een put tot het weer kopen hiervan. Daarom willen we in deze nieuwsbrief duidelijk maken dat u niet exact onze adviezen hoeft te volgen. Dit klinkt raar maar dit is het niet. Het gaat er namelijk om dat we u de wijze waarop we handelen duidelijk maken. We geven u de ticker symbolen en de termijn waarin de optie verhandeld wordt. U kunt vervolgens zelf de beste optie uitzoeken en een strategie bepalen wanneer u deze van de hand doet.  Wat u vervolgens exact doet is natuurlijk uw zaak, beleggershulp ziet het als haar taak u daarin te begeleiden en advies te geven.

Verder gaan we in deze nieuwsbrief in op het kopen van putopties. Het wordt langzaam tijd om langdurige putopties te kopen. De strategie die we hanteren proberen we in deze nieuwsbrief aan u duidelijk te maken. Ook hier kunt u natuurlijk uw eigen weg kiezen, wij proberen u echter zo goed mogelijk van advies te voorzien.

Het verkopen van putopties

Deze strategie passen we reeds enkele maanden toe bij beleggershulp.nl en met groot succes. Hier komen we later op terug. Zoals gezegd het gaat er niet om dat u exact onze adviezen opvolgt maar meer op de wijze….

Lees verder

Week 43

Week 43

Elektrische Voertuigen (EV)

De revolutie van elektrische voertuigen is zondermeer onderweg. Mijn overtuiging is dat het allemaal echter niet zo snel gaat als we met zijn allen willen. Waar het echter wel snel zo kunnen gaan is China. De Chinezen zijn de luchtvervuiling zat die hun steden reeds lange tijd heeft, de regering voelt dit en zal er alles aan doen om de vervuiling aan te pakken. Verder heeft China weinig olie en gas grondstoffen en moet deze dus importeren. Indien de regering dus het elektrisch rijden stimuleert slaan ze een aantal vliegen in 1 klap. En dat is precies wat de Chinese regering gaat doen, stimulatie maatregelen invoeren om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken.

Waarom hebben we dan Tesla in onze short portfolio staan. De problemen bij Tesla zijn anders, zij hebben bergen met schulden, nu nog weinig concurrentie op EV gebied en problemen op productie gebied. Ik moet echter toegeven dat dhr Musk het toch weer geflikt heeft, het bedrijf maakt nu winst. 1 kwartaal winst en hup de koers stijgt weer tot in den hemel. Deze zag ik niet aankomen. Betekend dit dat Tesla de wereld gaat veroveren? Het antwoordt is wat mij betreft nee. Ze zullen het misschien best aardig doen in de USA en Europa totdat de grote merken in Duitsland het roer omgegooit hebben. Mijn overtuiging is dat Tesla het af gaat leggen tegen de grote jongens in Europa. Maar ook in de USA zijn er nog altijd grote merken zoals Ford, Chrysler, ect, ect. Deze zitten ook niet stil en kunnen auto’s bovendien goedkoper maken dan Tesla.

Hoe zit het met de Aziatische markt? In deze markt bewegen de Chinezen reeds in de goede richting. Er zijn een aantal Chinese automakers die reeds bewegen in de markt. Er aantal ervan zullen overleven. De grootste is nu BYD. Wij richten onze peilen echter op de aanbeveling in deze weekly, en dat is Geely Automobile Holdings (GELYY).

Nooit van gehoord zal u misschien zeggen. Misschien gaat er wel een belletje rinkelen als ik u vertel dat ze een aantal jaar geleden 50% aandeel in Volvo genomen hebben. Ook hebben ze 10% aandeel in Mercedes Benz en 51% aandeel in Lotus. Verder nog bijna 50% in het merk Proton, een automaker in Maleisië. Nu al geen kleine jongen dus en ze acteren anders dan hun Chinese collega’s, nu al op het wereldtoneel. Ik zou zeggen google eens op Geely en u zal verbaast staan wat een mooie auto’s deze maker reeds produceert.

De groeimarges zijn zeer hoog bij Geely, in 2017 was dit 50%. Men verovert dus duidelijk de markt. Deze markt zal voorlopig blijven groeien aangezien er nu relatief nog weinig mensen een auto bezitten. In China is het autobezit nog steeds 3x zo laag als in de USA en 2x zo laag als in Europa (West-Europa 2,5x). De markt is dus lang niet verzadigt. En dit is alleen China. Denkt u eens aan het potentieel van de omringende landen zoals Vietnam, Laos, Cambodja, Indonesië en misschien zelfs het verder weg gelegen India. Een markt van zo’n 4 miljard mensen. Geely is het snelst groeiende merk in deze markt.

Daarom nemen we nu positie in in deze automaker en houden onze short positie in Tesla. Verkoop Tesla bij >$380 met een weging van -1 en koop GELYY met een weging van 0,5 voor <$40. Koop bij als de handelsoorlog met China ervoor zorgt dat GELYY onder de $30 zakt. Neem een stoploss op dit aandeel van 33% vanaf de aankoopprijs.

Aanbeveling: Koop GELYY met een weging van 0,5 voor <$40.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Wat een week en wat hard ging het naar beneden. Onze short portfolio heeft hier niet van kunnen profiteren aangezien dhr Musk besloot om ineens winst te maken, hierdoor vloog de koers van Tesla omhoog. We staan met Tesla nog steeds in de plus, de andere shortpositie SEAS zakte wel netjes, hier staan we echter nog in de min. Goud en zilver hielden zich aardig en zakte iets weg. De rest was echter diepe droefenis. Onze benchmarking, S&P500 en AEX, deed het nog slechter. We noteren nu een verlies van ruim 3 % op de portfolio. We doen het slechter dan de S&P maar een stuk beter dan de AEX, laat dit een schrale troost voor u zijn. We moeten echter nog hard aan het werk aangezien we de 10% winst target voor dit jaar nog moeten halen. Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper 5,0%
Gold & Silver -7,6%
China -3,9%
Uranium -3,1%
Energy -8,5%
Short -6,2%
Dividend Income -6,7%
Cannabis 1,2%
Digital Currency 0,0%
FGS 8,4%
Winst/Verlies 2018 -0,6%
Totaal -3,08%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Week 42

Week 42

Na 17 oktober

17 oktober was de datum waarop marihuana legaal wordt in Canada. We hebben de beelden op het nieuws gezien, mensen stonden in de rij om legaal wiet te kopen in een winkel net als de kruidenier op de hoek. En wat gebeurde er met onze aandelen. Deze zakte iets weg.

Vreemd zal u zeggen. Ik vind van niet. Dit is precies wat ik vorige week u al reeds vertelde. Mijn verwachting is dat de aandelen nog veel verder wegzakken. De waarderingen van de cannabis aandelen zijn sky high en naarmate de tijd vordert zal de industrie zich gaan ontwikkelen en een echte industrie gaan worden. Met bedrijfsmodellen en realistische groeiverwachtingen. Nu is het eigenlijk alleen nog maar gissen. Daarom moet u onze investeringen zien als zuiver speculatief. De beste jongetjes van de klas zullen overblijven en de rest wordt door hun overgenomen of gaan failliet. Wij denken een mooie portfolio in handen te hebben met de beste jongetjes.

Waarom hebben we dan toch aanbevelingen gedaan zal u zeggen. Een eerlijk antwoordt is, omdat wij de markt ook niet kunnen timen. U moet bereid zijn om verliezen te incasseren en 50% van uw geld te verliezen. We moeten nu in de markt zitten zodat we een aantal aandelen hebben die minimaal 1000% stijgen. De waarderingen zijn nu te hoog, daarom zijn we voorzichtig met nieuwe investeringen. We zullen nu alleen nog maar kijken naar industrieën die zich inkopen in de cannabis wereld, zoals Coca Cola b.v., en bestaande industrieën die de middelen leveren aan de cannabis industrie. We laten de industrie eerst volwassen worden. Dit houdt in dat we de kat grotendeels uit de boom kijken en afwachten hoe de industrie zich gaat ontwikkelen. Dit kan best inhouden dat de aanbevolen aandelen verder wegzakken. Indien ze op dat punt wel groei in hun businessmodel laten zien, zullen we bijkopen en onze stoploss verlagen door de lagere gemiddelde aankoopprijs. Indien ze geen groei laten zien en het aandeel wegzakt tot onder de stoploss zullen we afscheid nemen. Ik verwacht echter niet dat we afscheid gaan nemen van onze aandelen.

Mijn verwachting voor de toekomst is dat de aandelen maximaal nog zo’n 25% zakken en dat dit een kans is om bij te kopen. U moet deze aandelen echt zien als lange termijn speculaties. We wachten tot deze bedrijven zo groeien dat hun P/E ratios weer in normale ranges komen en dat ze blijven groeien waardoor de prijs van de aandelen weer mee gaat groeien. Je moet je focus echt op 5 a 10 jaar leggen. Er zullen grote prijsschommelingen komen. Verkoop daarom de helft van je aandelen indien er 100% winst is behaald. Hiermee krijg je een FGS (Free Growth Stock) zoals we reeds met WEED behaald hebben. Deze aandelen laten we staan totdat de industrie volledig is uitgegroeid en groei sterk begint af te zwakken. Denk hiermee aan een horizon van 5 a 10 jaar.

Nu zaaien en na 5 jaar oogsten, dat is het idee. Ondertussen zal het onkruid gewied moeten worden.

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Deze week herstelde de portfolio wat. Dit was echter niet te danken aan de groeiaandelen in onze portfolio, bijna alles zakte wel. Zo ook onze short aandelen die daarom voor een deel van de winst zorgde. NPSNY hebben we helaas moeten verkopen, dit aandeel zakte door de stoploss heen. De gehele China sector bestaat nu nog maar uit 1 aandeel. We wachten daarom af met opnieuw investeringen in China aan te bevelen, dhr. Trump heeft meer invloed dan gedacht, en hij is nog niet klaar met zijn missie tegen China. Deze week hebben we ook een snelle en mooie winst behaald op de opties, deze staan inmiddels op een mooie 56% winst met een winrate van 95%. Dat wil zeggen op 19 van de 20 optie aanbevelingen hebben we winst gemaakt en een totale winst van 56%. De totale winst van de portfolio staat nu op 2,56%. Het devies blijft: Houd koers en heb a.u.b. geduld, sommige investeringen duren jaren eer ze winst maken, maar als ze winst maken doen ze het goed en zullen ze je belonen.

Sector Rendement
Base metals & Copper 6,6%
Gold & Silver -5,5%
China -1,6%
Uranium 0,7%
Energy 6,3%
Short -2,8%
Dividend Income 2,9%
Cannabis 1,3%
Digital Currency 0,2%
FGS 16,7%
Winst/Verlies 2018 -0,6%
Totaal 2,56%

 

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

 

Week 41

Week 41

17 oktober!

17 oktober is de datum waarop marihuana legaal wordt in Canada. We hebben het dan niet over legaliteit van marihuana voor medicinale doeleinden alleen, we hebben het dan ook over de legaliteit om een stickie te roken, zoals in mijn tijd gezegd werd. In Canada wordt alles legaal. Sommige zeggen dat het hetzelfde is als de tijd waarin drank uit de illigaliteit kwam in Amerika. Zo sterk wilde ik het niet maken, maar dat dit een geweldige markt gaat worden, dat is een ding dat zeker is.

Ik heb u al eerder geschreven dat grote drankproducenten reeds hun intrede maken in deze industrie zoals de producent van het heerlijke Corona biertje. Nu las ik onlangs een bericht dat zelfs Coca Cola waarschijnlijk een move gaat maken in deze industrie. Dit om drankjes te maken met marihuana erin. Ik weet eerlijk gezegd niet welke kant dit op gaat en welke doelgroep het betreft, een drankje voor genot of een gezondheidsdrankje, maar het feit dat dit soort grote industrieën grote investeringen doen in deze industrie is een teken dat het uiterst serieus genomen wordt en dat we niet meer te maken hebben met de kruidenier op de hoek van de straat.

Dat Canada dit legaliseert vind ik persoonlijk een uiterst verstandige keus. Marihuana heeft zeer veel toepassingen, en het is zeker niet schadelijker dan alcohol, dus waarom verbieden? Door deze keus bloeit er een industrie op in Canada waar ze wereldleider in kunnen worden, en ik denk, gaan worden. Wat!, Nederland is een liberaal land, waar alles kan en mag en waar alles goed geregeld is! Nee Canada is the place to be. Een gemiste kans voor ons land, we hadden hier al boeren moeten hebben die het spul kweekte. Wij hebben de kennis en mogelijkheden, boeren genoeg. We hadden de vleesindustrie kunnen uitfaseren en kunnen vervangen door de marihuana industrie, met lef en durf. Helaas is het niet zover gekomen, de timing had echter perfect geweest. Ik vrees dat het nu te laat is. Mijn gevoel zegt dat we met een jaar of 2 langzaam steeds meer Canadese wiet in de koffieshops verkocht gaat worden. Voordeel hiervoor is dat we de illigale zolder en veldjes hiermee de markt uitdrukken, nadeel is, we verdienen er niet veel meer mee, de Canadesen drukken ons de markt uit.

Zullen de marihuana aandelen in ons portfolio na 17 oktober gelijk enorm gaan stijgen? Ik denk het niet, het kan zelfs zijn dat ze in eerste instantie gaat dalen. Vooral de zwakkere broeders in het geheel die hun productie targets niet gaan halen zullen veel in prijs gaan zakken. De grotere bedrijven die hun productietargets wel gaan halen zullen langzaam blijven stijgen. De waarderingen in marihuana aandelen zijn sky-high, dus een beetje stoom afblazen zou kunnen. De groei is reeds ingeprijsd. Bedrijven die deze groei kunnen waarmaken zullen blijven stijgen. We hebben 1 zo’n groeier op het oog.

Eerst gaan we echter wat winst nemen op het aandeel wat het beste presteert in ons portfolio. We verkopen het aandeel WEED (Canopy Growth Company), echter niet alle aandelen. We verkopen de helft. Hiermee creëren we in feite gratis aandelen. We zullen deze aandelen in een nieuwe categorie onderbrengen, de FGS categorie van ons portfolio. FGS staat voor Free Growth Stocks. We verkopen dit aandeel niet omdat we denken dat dit een slecht bedrijf is. We denken echter dat de waardering voor dit bedrijf te hoog is en dat er een betere kans bij een ander bedrijf ligt.

Het andere bedrijf wat we gaan kopen is ACBFF (Aurora Cannabis Inc). Ook dit bedrijf heeft torenhoge verwachtingen. Het is onlangs met zo’n 100% gestegen. Toch denken we dat bedrijf wel eens de grootste producent in Canada en misschien de wereld kan worden. Ze zijn al geruime tijd op overnamepad van goede kleinere marihuana bedrijven in Canada en zetten de basis neer voor het exporteren van het goedje. Dit laatste is vooral een groeifactor voor de industrie dat niet onderschat mag worden. We zetten heel voorzichtig in, namelijk het geld wat vrijkomt uit de verkoop van WEED aandelen besteden we aan ACBFF aandelen. Koop bij als de aandelen sigificant zakken en de markt nog steeds veelbelovend is, of juist als het aandeel langzaam blijft doorstijgen boven zijn huidige high. Koop in deze gevallen ABCFF bij tot een weging van 0,25.

Koop ACBFF als een hoog risico bedrijf met een weging van 0,125 en een prijs van < CAD 11,00

Verkoop WEED met een weging van 0,125 en een prijs van > CAD 64,00

Voor diegene die denken dat Canada een wietblad in zijn vlag heeft genomen moet ik teleurstellen, dit is een maple leaf. Het lijkt er echter verdraaid veel op, toch een voorteken?

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO

Het zal u niet verbazen dat ook deze week ons portfolio zakte. Alles ging onderuit, gelukkig onze portfolio veel minder hard dan de leidende globale beurzen. Goud en zilver kregen eindelijk iets glans terug, er is echter nog een lange weg te gaan. Het totale verlies staat nu op -1,59%. Het devies blijft: Houd koers!

Sector Rendement
Base metals & Copper 7,8%
Gold & Silver -5,1%
China -9,7%
Uranium 1,3%
Energy 5,0%
Short -3,3%
Dividend Income 2,6%
Cannabis 10,6%
Digital Currency -2,5%
Winst/Verlies 2018 -10,2%
Totaal -1,59%

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier.
Met vriendelijke groeten, Martin Belder
disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.

Nieuwsbrief vol. 10

Nieuwsbrief vol. 10

Energie revolutie metaal nr.1

De titel doet vermoeden dat er meerdere delen komen. Dit klopt, dit is een onderdeel van een serie van nieuwsbrieven. Iedere nieuwsbrief zal een metaal behandelen die voor deze revolutie van belang zullen zijn. Sommige metalen hebben we reeds eerder in een weekly of misschien zelfs wel in een nieuwsbrief behandeld. Toch vraag ik u om, ondanks sommige dingen u bekend voorkomen, deze nieuwsbrief aandachtig door te lezen.

Dat er een revolutie op energiegebied gaat komen staat vast. Nederland heeft reeds uitgesproken dat alle auto’s elektrisch aangedreven zullen zijn voor het jaar 2030. Ik denk persoonlijk niet dat het zo’n vaart zal lopen. Dit is over 11 jaar beste mensen, dit is zeer snel. Toch gaan we ernaartoe. De landen om ons heen hebben ook dergelijk uitspraken gedaan, zelfs China neemt stappen. De revolutie komt eraan.

Omdat de energie transitie complex zal zijn moeten we ons concentreren op bepaalde onderdelen en daarnaast op meerdere paarden gaan wedden om een zo groot mogelijke kans te krijgen op een goed resultaat. Allereerst zullen we ons concentreren op een van de energiebronnen van het elektrisch rijden, de batterij. In een batterij zitten verschillende grondstoffen, zo ook ……………..

Lees verder